УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кои сме ние?

Хотел и Ресторант „Villa Bora“ Слънчев бряг, управлявано от „Адимет“ ООД. Дейността ни е свързана с хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и др.

Събиране и обработване на лични данни

За да бъдете настанени като гости в Хотел „Villa Bora“ Слънчев бряг, трябва да ни предоставите някои свои лични данни.
Събираме от Вас и обработваме само лични данни, които са необходими за регистрацията Ви и се изискват по силата на закон или друг нормативен акт. Извършваме и видеонаблюдение в общодостъпните зони на хотела.

Личните данни, които събираме от Вас и обработваме са: Имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, пол, номер на лична карта, видеонаблюдение в общодостъпните зони.

Моля, преди да се регистрирате, прочетете подробното съдържание на УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
С регистрацията си Вие потвърждавате, че сте информирани за правата си и сте запознати с цялата информация, свързана с предоставените лични данни.

Хотел & Ресторант „VILLA BORA“
моб.: +359 897 877 725
е – mail: villabora2020@gmail.com

© Copyright - Villa Bora - Слънчев Бряг